LINC Biz サービス/LINC Biz botサービス関連利用規約と申込書類の一覧です。

LINC Biz サービス関連利用規約一覧

利用規約
LINC Biz アカウントサービス利用規約 ( HTML / PDF )
LINC Biz サービス(無償版)利用規約 ( HTML / PDF )
LINC Biz bot サービス利用規約 ( HTML / PDF )

LINC Biz サービス関連申込書一覧

LINC Biz bot サービス関連申込書
LINC Biz botサービス 申込書 ( PDF )
LINC Biz botサービス契約内容変更申込書 ( PDF )
LINC Biz botサービス解約申込書 ( PDF )